Vila i frid morfar ♥

Min kära morfar somnade igår in efter en kort tids sjukdom.
 
*************************************
 
Frid viskar träden, kring hemmet Du älskat.
Farväl bugar blommorna, Du vårdat så ömt.
Tack kvittrar fåglarna, som var morgon dig hälsat.
Tyst sjunger vinden.
Sov i ro.
 
  

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
sjärnan ej på himlafästet
fågeln ej i kända nästet.

 Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

 Ingen nöd och ingen lycka,
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

 Gläd dig då, du lilla skara: 
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

 Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.

 

♥♥♥
Ida

 
Visa fler inlägg